Literatur und mehr von Peter Biro
      Wissen, Erfahrung und grenzenlose innere Schönheit

Incredibila poveste a lui Jean-Jacques Récamier, omul-canapea
și alte multe satire pentru cititori curajoși. Editura UZP, București 2021   ISBN 978-606-9654-88-0

Cine ar fi crezut că poți obține un interviu de la un coronavirus pe cale să infecteze un meloman milanez, sau că frizura conducătorilor politici poate influența situația geostrategică mondială? Ori că un atelier de zarzavaturi de contrabandă a fost demascat de poliție, după ce marfa lor confecționată din piatră vopsită a produs daune grave dinților consumatorilor? Și, poate, chiar mai absurd, că automobilele s-ar putea reproduce sexual? Cititorul curios și interesat de acest preambul poate găsi toate acestea în colecția de satire spumoase a lui Peter Biro cu titlul „Incredibila poveste a lui Jean-Jacques Récamier, omul-canapea – și multe alte satire delicioase pentru cititorul curajos”. Această operă literar- satiric ă a fost publicată de Editura UZP București și poate fi comandată la prețul de 32,00 lei (plus costuri de livrare) scriind la incredibila21@gmail.com

Autorul acestei lucrări își afirmă nevinovăția și respinge orice acuzație de plagiat. Nici măcar infracțiunea deosebit de gravă de autoplagiat ale textelor sale proprii. Cu siguranță, multe dintre nuvelele publicate în acest volum apăruseră într-un fel miraculos sau mai bine spus temporal întortocheat într-un volum al Editurii UZP sub titlul Incredibila poveste a lui Jean-Jacques Récamier, omul-canapea. Dar, după cum au afirmat experții în literatură, care au, de asemenea, cunoștințe avansate despre continuumul de spațiu-timp, aceasta este o inversare a liniei temporale: ceea ce a trecut mai înainte a venit mai târziu și ceea ce pare să fie în viitor: ei bine, asta s-a întâmplat cândva (cu mult înainte de apendectomia babei Magda). Oricine înțelege asta este norocos. Iar dacă nu înțelegi, nu ți se va întâmpla nimic.
Acum, Editura Integral s-a găsit, din fericire, pregătită să ofere acestei lucrări distorsionate de timp o nouă șansă. Integral și-a adunat cele mai bune și mai competente forțe pentru a transforma și a redacta manuscrisul original în acest volum intitulat „Despre virtutea nerăbdării”. De asemenea, trebuie să recunoaștem ca o realizare deosebită a Editurii Integral că a reușit să scoată câteva nuvele noi de la autorul introvertit și destul de inaccesibil, care completează în cel mai bun mod posibil această capodoperă a literaturii absurd-fantastice.
Ceea ce rămâne este să-i urăm cititorului iscoditor al acestei lucrări distracție plăcută și, mai ales, multă răbdare.

Despre virtutea nerăbdării – și multe alte satire delicioase, Editura Integral, Bucuresti 2022, ISBN 978-606-992-684-0

Váradtól Váradig - Egy svájci professzor gyermekkori emlékei. Holnap Könyvek 2021, Nagyvárad (Oradea) ISBN 978-606-95348-5-4

A Váradtól Váradig kötet a személyességen túl a 60-as évek korrajza a romániai, nagyváradi polgári létről a Ceauşescu-féle szocializmus első éveiben, egészen pontosan abból a szemszögből, ahogy a gyermek látta, érzékelte a diktatúrát. Betekintést nyújt egy váradi magyar zsidó család mindennapijaiba, a történetekből kirajzolódnak az okok, amiért a magyar-zsidó értelmiségiek kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket. Szuggesztív képet fest a kivándorlás és a nyugat-európai beilleszkedés viszontagságairól. Érdekes közjátékként jeleníti meg csehszlovákiai utazásukat 1968 tragikus nyári napjaiban, továbbá azt az időszakot, amikor már a hetvenes években Németországból egyetemi hallgatóként visszatér Kolozsvárra, ahol az első napokban arab fiatalemberek lettek kollégiumi szobatársai. Közben a tágabb környezet ábrázolása mellett e memoár utolsó oldalain egy több évtizedig őrzött családi titokra is fény derül, méghozzá ez is váradi könnyedséggel elmesélve. Bíró Péter humorba csomagolja a nosztalgiát, de írásaiban, történeteiben felbukkan a szülőföld, a város iránti ragaszkodás, ismerős helyszínekkel, szereplőkkel és hangulatokkal, a szeretet és a visszavágyás.
A szerkesztők


Wer wirklich die ganze, irrsinnig lange und gehaltreiche Liste meiner belletristischen Publikationen sehen möchte, der kann das hier sichtbar machen:  Peter%20Biro%20PUBLIKATIONEN.pdf

If you really want to see the entire, incredibly long and comprehensive list of my fiction publications, you can see it here: Peter%20Biro%20PUBLIKATIONEN.pdf

Dacă doriți cu adevărat să vedeți întreaga listă incredibil de lungă și cuprinzătoare a publicațiilor mele de ficțiune, o puteți vedea aici: Peter%20Biro%20PUBLIKATIONEN.pdf

Ha valóban látni szeretné szépirodalmi publikációim teljes, hihetetlenül hosszú és átfogó listáját, itt megtekintheti: Peter%20Biro%20PUBLIKATIONEN.pdf